IN SITU har siden 2006 arbejdet med stedsspecifikke kunstprojekter, integreret i bygninger og byrum.
Vores vision er at lade kunsten optimere miljøet og skabe levende og kommunikerende rum. Når kunsten forholder sig til de konkrete rammer – til rum, arkitektur og det liv, der leves omkring den – rummer den et potentiale, der rækker langt ud over evnen til at stimulere den æstetiske sans. Den kan forankre identitet og bidrage til mentale og sociale processer.

Vi har specialiseret os i arbejdet med integrerede kunstprojekter i nybyggeri, hvor kunsten tænkes ind i byggeprocessen så tidligt som muligt. Her arbejder vi i tæt dialog med bygherren, arkitekter og brugere og faciliterer alle processer omkring den stedsspecifikke kunst – fra formulering af strategi over valg af kunstner til realisering af projekt.

Vores ydelser
• Kunstfaglig bygherrerådgivning
• Projektledelse af stedsspecifik og bygningsintegreret kunst
• Udarbejdelse af kunststrategier
• Facilitering af skitsekonkurrencer
• Udarbejdelse af kontrakter
• Fundraising
• Rådgivning om integreret kunst ifm. DGNB-certificering
• Håndtering af eksisterende samling – registrering, disponering, frasalg og nyerhvervelser
• Formidlingsopgaver, foredrag og fyraftensarrangementer