INDVIELSE AF KUNSTEN I AUH PSYKIATRIEN

Posted on Oct 26, 2018 in Nyheder
INDVIELSE AF KUNSTEN I AUH PSYKIATRIEN

Nu er de tre kunstprojekter af Tal R, Eva Koch og Randi & Katrine indviet i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital. De stedsspecifikke kunstprojekter er tænkt nøje ind i arkitekturen og hverdagen i Skejby, og kunstnerne har på hver deres måde søgt at skabe identitet, tryghed og fælleskab i et miljø, hvor mennesker med psykiske udfordringer […]

Værk af Olafur Eliasson skal møde patienter og besøgende på det kommende superhospital i Herning

Posted on Dec 19, 2017 in Nyheder
Værk af Olafur Eliasson skal møde patienter og besøgende på det kommende superhospital i Herning

Når det nye Regionshospitalet Gødstrup primo 2020 byder velkommen til de første patienter, besøgende og medarbejdere vil de blive mødt af værket Verden set oppefra af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson. Kunstværket realiseres på baggrund af en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet. Verden set oppefra består af to halvcirkler af stål og et skråtstillet spejl, […]

High tech-kunst til erhvervsgymnasium i Viborg

Posted on Dec 19, 2017 in Nyheder
High tech-kunst til erhvervsgymnasium i Viborg

Når Midtbyens Gymnasium i Viborg står færdigt i efteråret 2018, vil elever, undervisere og gæster kunne opleve et interaktivt kunstprojekt af Katya Sander, der matcher gymnasiets højteknologiske profil. Projektet består af to elementer: et gardin til gymnasiets auditorium og en række store relieffer, der skal hænge forskellige steder i bygningen. Reliefferne udføres i farverig filt, […]

Lise Nørholm vinder med ord

Posted on Dec 19, 2017 in Nyheder
Lise Nørholm vinder med ord

Lise Nørholm har vundet skitsekonkurrencen om et integreret kunstprojekt til Multikulturhuset i Sønderborg. Huset skal fra efteråret 2018 rumme bibliotek, Sønderborg kunstskole samt Det tyske bibliotek. Titlen på Lise Nørholms værk, Frie og lige, peger dels på Multikulturhusets demokratiske tilgængelighed for alle borgere og dels på de ligeværdige rammer for litteratur og kunst, som huset […]

Spektakulært kunstprojekt af AVPD integreres i AAU SUND

Posted on Jul 5, 2017 in Nyheder
Spektakulært kunstprojekt af AVPD integreres i AAU SUND

Når Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet (AAU SUND) flytter i nye bygninger i 2021 vil huset rumme et bygningsintegreret kunstprojekt, skabt af den danske kunstnerduo AVPD. Hovedgrebet i helhedsvisionen, Possible Impossible, er en 10 tons tung betonkugle, der ved hjælp af et wiresystem vil bevæge sig langsomt rundt i et af byggeriets to åbne […]