Videokunst på vej til Retspsykiatri

Udgivet 20. Oct. 2015 i Nyheder

Video- og installationskunstner Eva Koch har fået til opgave at udvikle et integreret værk til den kommende Retspsykiatri ved Nyt Psykiatrisk Center i Skejby.

I Retspsykiatrien er patienterne psykisk syge kriminelle – flere med et liv som indsat i mange år og uden anden stimulans end den, der gives i psykiatriens rammer. I den stærkt begrænsede hverdag bliver kunsten derfor et betydeligt element. Den kan møde brugerne i øjenhøjde, bidrage med identitet, inspiration og vække håb.

Retspsykiatrien er placeret for sig selv og afviger med sin karréstruktur fra den øvrige hospitalsby. Karréen omkranser et stort, åbent uderum, opdelt i flere afsnit og med et Fælleshus i midten. Det er til dette gårdrum, Eva Kock skal skabe sit projekt. Skitsen afleveres primo januar 2016.

Læs mere om IN SITUs involvering i Nyt Psykiatrisk Center her.

Nyt Psykiatrisk Center på DNU i Skejby. Illustration: Team KPC/Arkitema
Illustration: Team KPC/Arkitema

eva_koch_portraet-fotograf_ole_christiansen

Foto: Ole Christiansen