FYRAFTENSMØDE | Kunsten på fremtidens hospital

Udgivet 12. Dec. 2013 i Nyheder

Kom til fyraftensarrangement om kunst, wayfinding og patienternes sanseoplevelser på fremtidens hospitaler

Kunst har et unikt potentiale i hospitalssammenhæng. Studier har vist, at den dels kan bringe noget humant og betydningsskabende ind i de kliniske rammer. Dels fungere som markør og orienteringspunkt i ofte uoverskuelige omgivelser. Kunst skaber fortælling, identifikation og positivt stemte omgivelser – med afgørende betydning for både den helende proces og for patienter, personale og pårørendes
trivsel.
IN SITU Kunstrådgivning inviterer til fyraftensarrangement med det formål at skabe øget bevidsthed om og forståelse for, hvorfor kunst bør integreres i ny hospitalsarkitektur – og hvordan dette ideelt set kan foregå. Baggrunden er IN SITUs erfaringer med at udarbejde kunststrategi og facilitere proces på hhv. DNV Gødstrup og Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien.

Feltet belyses med tre oplæg af hhv. Solvej Colfelt (bygherrerådgiver, Gottlieb Paludan Architects), Jeanet Lemche (ph.d. i sundhedsarkitektur) og Jane Løvshcall Dolmer (kunstrådgiver, IN SITU Kunstrådgivning).

København, 30. januar 2014
Arkitektforeningen
Strandgade 27A
1401 København K
Tilmeld dig på Arkitektforeningens hjemmeside.

Aarhus, 4. februar 2014
Godsbanen, mødelokalet “Remisen”
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Tilmeld dig på Arkitektforeningens hjemmeside.

PROGRAM
15.00-15.10: IN SITU byder velkommen

15.10-15.30: Fra strategi til implementering af kunsten i hospitalsbyggeriet
Jane Løvschall Dolmer, kunstrådgiver og partner i IN SITU Kunstrådgivning, vil belyse kunstens potentiale i hospitalsarkitekturen og den best practice, der findes på området. Herudover gives guidelines til, hvordan processen kan gribes an.

15.30-15.50: Kunst og patientoplevelser
– har sygdom en betydning for oplevelsen af kunst i sundhedsbygninger?

Jeanet Lemche, ph.d. i sundhedsarkitektur, cand.scient.san. vil med afsæt i et forskningsprojekt om fremtidens patientnære sundhedsrum vise, at patienterne har en nuanceret erkendelse af sundhedsbygningerne, hvor det materielle rum beskrives sammen med en relationel og individuel opfattelse af omgivelserne. I disse beskrivelser kobler patienterne deres sygdom og lidelser sammen med sansningen af sundhedsarkitekturen, og deri er også udtrykt deres ønsker og krav om kunsten.

15.50-16.00: Pause. Vi byder på vin, øl og vand

16.00-16-20: Kunstens rolle ift. wayfinding i hospitalskomplekser
Solvej Colfelt, arkitekt MAA, ph.d. og rådgiver hos Gottlieb Paludan Architects vil fortælle om muligheder og forudsætninger for kunsten, som wayfinding-hjælpemiddel i fremtidens Supersygehuse. Disse er planlagte til at blive på størrelse med mindre byer og rumme gangpassager for borgerne på flere hundrede meters længde, hvilket er komplicerende for vores mulighed for at orientere os. Måske kan kunstprojekterne være med til at afhjælpe dette?

16.30-17.00: Spørgsmål og afsluttende debat

17.00: Tak for nu

TILMELDING
Skal ske senest 24. januar 2014 på Arkitektforeningens hjemmeside.
For tilmelding til arrangementet i København den 30. januar, 2014, klik her.
For tilmelding til arrangementet i Aarhus den 4. februar, 2014, klik her.
Deltagerpris: DKK 150,- (pris for Arkitektforeningens medlemmer, MMA’er: DKK 50,-)
Efter tilmelding vil deltager modtage faktura fra IN SITU Kunstrådgivning via email.

KONTAKT
Kontakt IN SITU for yderligere information og spørgsmål:
Marie Oxholm Zigler
E: marie@insitu.dk
T: 20 82 78 88

Akerhus_©_Gunilla_Klingberg