INDVIELSE AF KUNSTEN I AUH PSYKIATRIEN

Udgivet 26. Oct. 2018 i Nyheder

Nu er de tre kunstprojekter af Tal R, Eva Koch og Randi & Katrine indviet i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital. De stedsspecifikke kunstprojekter er tænkt nøje ind i arkitekturen og hverdagen i Skejby, og kunstnerne har på hver deres måde søgt at skabe identitet, tryghed og fælleskab i et miljø, hvor mennesker med psykiske udfordringer fremover skal behandles og finde håb og nye veje.

De tre kunstprojekter er resultatet af en lang proces, som startede tilbage i 2014, hvor IN SITU blev tilknyttet byggeorganisationen som kunstfaglig rådgiver. I tæt dialog og samarbejde med ledelse, klinisk personale, brugere, arkitekter og den øvrige byggeorganisation blev der udviklet en kunststrategi og med den som afsæt truffet valg om kunstnere gennem skitsekonkurrence og udpegelser. Det tidlige initiativ gjorde det muligt at arbejde med kunstneriske greb, som er integreret i bygningen, husets indretning og funktionalitet.

Tal R, Jeg har været indlagt på den lyserøde, 2015-2018
Tal Rs omfattende projekt i Psykiatriens café- og venteareal udfolder sig rumligt med vægmalerier, siddeskulpturer, farvesat inventar samt store, rumintegrerede reoler med en kurateret salonophængning af over 200 værker fra Museum Ovartaci.

Det centrale greb er udvekslingen mellem Tal Rs eget univers og værker fra Museum Ovartaci. Museets samling bygger på værker, skabt af psykiatriens brugere gennem tiden. Ved at fremvise og lade sig inspirere af brugernes kunst skaber Tal R på respektfuld vis dialog mellem nutidens brugere og psykiatriens historie. Hvert andet år vil en ny kunstner eller kunstfaglig person få til opgave at kuratere fra Museum Ovartacis samling. Projektet er på den måde dynamisk og foranderligt.

Tal R, Jeg har været indlagt på den lyserøde, 2015-2018. Foto: Jesper Voldgaard

Tal R, Jeg har været indlagt på den lyserøde, 2015-2018. Foto: Jesper Voldgaard

Tal R, Jeg har været indlagt på den lyserøde, 2015-2018. Foto: Jesper Voldgaard

Randi & Katrine, Haven, 2018
I Børne- og ungepsykiatrien har Randi & Katrine bearbejdet et udendørs aktivitetsrum, der skal give børn i alderen 0-13 år med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser mulighed for at lege og rekreere i et åbent, ikke-institutionelt miljø. Haven møder børnene i øjenhøjde med forskellige visuelle og fysiske oplevelsesrum, tilpasset alderstrin og udvikling. Den institutionelle er nedtonet til fordel for et organisk miljø med fokus på tryghed og hjemlighed. Projektet tager afsæt i Bakkemanden, Vandtårnsmanden og Bålmanden – anderledes udformede lege-/aktivitetshuse, der kommunikerer med omgivelserne på nye måder.

Randi & Katrine, Haven, 2018 – Bakkemanden. Foto: Jesper Voldgaard

Randi & Katrine, Haven, 2018 – Vandtårnsmanden og Bålmanden. Foto: Jesper Voldgaard

Eva Koch, Mit Hav, 2018
I Retspsykiatrien trækker kunsten tråde tilbage til Psykiatriens over 150 år lange fortid. I sit projekt har Eva Koch ladet sig inspirere af kigget mod Aarhus Bugten fra parken omkring det gamle hospital i Risskov – en udsigt, som gennem årene har haft stor betydning for patienter og personale. I Retspsykiatriens indre gårdrum bliver brugere mødt af et 22 meter langt videoværk med meditative billeder – og lyden af- de have, der omgiver Danmark og Grønland.

I Retspsykiatrien er patienterne psykisk syge kriminelle – flere med et liv som patient i mange år og uden anden stimulans end den, der gives i psykiatriens rammer. I den stærkt begrænsede hverdag bliver kunsten derfor et betydeligt element, der viser nye veje. Mit Hav bringer en genkendelig naturoplevelse ind i Retspsykiatrien. De fleste mennesker har et forhold til havet – mange vil huske, da de så det for første gang. At sidde ved havet giver en fornemmelse af fred.

Eva Koch, Mit Hav, 2018. Foto: Jesper Voldgaard

Eva Koch, Mit Hav, 2018. Foto: Jesper Voldgaard

Kunsten er realiseret med støtte fra Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond, Salling Fondene, Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond og Jascha Fonden.