KONFERENCE | IN SITU taler på COPSUM 2014

Udgivet 14. May. 2014 i Nyheder

IN SITU Kunstrådgivning er inviteret til at tale om kunstkrav til offentligt byggeri på konferencen Copenhagen Property Summit den 21.-22. maj 2014. Ifølge Statens Kunstcirkulære skal beløbet til kunstnerisk udsmykning svare til 1,5% af håndværkerudgifterne for statsligt byggeri. Kravet om kunst gælder ikke alene for nybyggeri, men også ved renovering, tilbygning samt ved byggerier med større driftstilskud fra staten. Stadigt flere i både privat og offentligt regi lader sig inspirere af cirkulæret. Men hvordan kan kunst integreres i det offentlige rum og nybyggeri? Hvordan ser integreret kunst ud og kan den være mere end ren æstetik? Og hvornår tænkes den optimalt ind i forhold til projekterings- og byggeprocessen? Marie Oxholm Ziglers indlæg på konferencen er programsat torsdag den 22. maj, kl. 14.25.

Læs mere om COPSUM 21.-22. maj her

Program

copsum_konference