Kunst og social bæredygtighed i Rambøll

Udgivet 16. Dec. 2016 i Nyheder

Rambøll Olie & Gas bygger nyt domicil i Esbjerg. Huset bæredygtighedscertificeres efter DGNB-standarden, og det har bl.a. fået Rambøll til at prioritere integreret kunst som et væsentligt bidrag til den sociale bæredygtighed – husets fælles fortælling og medarbejdernes tilknytning til stedet. Med IN SITU som kunstfaglig sparringspartner er Ruth Campau udpeget som kunstner på opgaven, og hendes skitse til projektet er nu godkendt.

Det stedsspecifikke kunstprojekt består af ét stort maleri, som deles op i seks vertikale snit, svarende til seks vertikale vægforløb i husets centrale atrium. De enkelte vægflader vil på den måde fungere som selvstændige malerier og samtidig indgå i en helhed som et sammenhængende værk. Henover et egentlig vægmaleri monteres transparente, bemalede akrylplader og spejl-dibondplader for at tilføre dybde og stoflighed. Se billeder fra skitsen herunder.

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016

 

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016

 

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016

 

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016

Ruth Campau, skitse til Rambøll, 2016