Lise Nørholm vinder med ord

Udgivet 19. Dec. 2017 i Nyheder

Lise Nørholm har vundet skitsekonkurrencen om et integreret kunstprojekt til Multikulturhuset i Sønderborg. Huset skal fra efteråret 2018 rumme bibliotek, Sønderborg kunstskole samt Det tyske bibliotek. Titlen på Lise Nørholms værk, Frie og lige, peger dels på Multikulturhusets demokratiske tilgængelighed for alle borgere og dels på de ligeværdige rammer for litteratur og kunst, som huset også bliver et billede på.

Projektet består af to hovedelementer. For det første en stor skulptur, der fungerer som en form for lysavis på 6 x 6 meter, som besøgende vil passere forbi på vej mod husets østvendte indgangsparti. For det andet en række tekstnedslag indendørs i huset, udført på vægge, søjler etc.

I husets Multisal monteres endvidere et lysdisplay med titlen ”Dagens Ord”, som vil udskifte ét ord eller
én sentens om dagen. Tanken er, at elever på kunstskolen eller ansatte via husets hjemmeside kan komme med forslag til ”Dagens ord”.

På det store lysrelief udenfor huset, vil ordene skifte med ca. 15 minutters interval. Værket vil således ændre sig gennem dagen. Om aftenen går værket i ”vågeblus” for på den måde at spejle husets og byens rytme.

Kunstprojektet er støttet af Statens Kunstfond og indvies i sin helhed i foråret 2018.

Lise Nørholm, visualindgangsparti med lysskulptur, fra skitsen

Lise Nørholm, indgangsparti med lysskulptur, skitse

Lise Nørholm, visualisering af tekst-nedslag i bygningen, fra skitsen

Lise Nørholm, tekstnedslag i bygningen, skitse