IN SITU har siden 2006 arbejdet med mødet mellem kunst og hverdagsliv med speciale i processer, hvor kunsten integreres i bygninger og byrum. Når kunsten forholder sig til det konkrete sted – til rum, arkitektur og det liv, der leves – rummer den et potentiale, der rækker langt ud over evnen til at stimulere den æstetiske sans. Den kan forankre eller forandre identitet og fungere som generator i mentale og sociale processer. Den kan skabe nye fortællinger og mødesteder på tværs af kulturer, generationer og sociale skel. Vi arbejder for at udfordre og nytænke de gængse formater i det offentlige rum og fortsat højne kvaliteten af de projekter, der realiseres.

IN SITU er kunstfaglig rådgiver for både private bygherrer, kommuner, regioner og staten. Udover at varetage den kunstfaglige kvalitetssikring og facilitering af konkrete kunstprojekter, udvikler vi strategiske afsæt, der kan sikre kvalitet og kontinuitet i større, komplekse udviklingsprojekter som regionale hospitalsbyggerier, bydannelsesprojekter og områdefornyelser i landets kommuner. Herudover har IN SITU erfaring med bæredygtighedscertificering af nybyggeri (DGNB), hvor kunst understøtter udviklingen af social bæredygtighed.

IN SITU har siden 2016 været tilknyttet Bygningsstyrelsen som kunstfaglig bygherrerådgiver på statsligt byggeri – herunder nybyggeri og renovering ved universiteter, politi og domstole. Vi forvalter i samarbejde med BYGST Statens Kunstcirkulære og kvalitetssikrer processerne i forbindelse med integreret kunst, herunder bl.a. kunstnervalg, skitsekonkurrencer og kontrahering. Læs mere om BYGST og kunstcirkulæret her.

Fra 2019 tiltrådt IN SITU som konsulent ved Statens Kunstfond i forbindelse med integrering af kunst i statsligt byggeri.

IN SITU er stiftet af Jane Løvschall Dolmer og Trine Møller Madsen, der fortsat driver virksomheden i dag. Vi arbejder frit og uafhængigt ud fra et solidt kunstfagligt fundament og med et bredt internationalt netværk.