IN SITU har siden 2006 arbejdet med stedsspecifikke kunstprojekter i arkitektur og byrum ud fra en vision om, at når kunsten forholder sig til det konkrete sted – til rum, arkitektur og det liv, der leves – rummer den et potentiale, der rækker langt ud over evnen til at stimulere den æstetiske sans. Den kan forankre eller forandre identitet og fungere som generator i mentale og sociale processer. Den kan skabe nye fortællinger og mødesteder på tværs af kulturer, generationer og sociale skel.

IN SITU arbejder for at udfordre og nytænke de gængse formater og for fortsat at højne kvaliteten af de kunstprojekter, der realiseres i offentlige rum.

IN SITU fungerer som kunstfaglig rådgiver for både private bygherrer, kommuner, regioner og staten. Udover at varetage den kunstfaglige kvalitetssikring og projektledelse i forbindelse med realisering af kunstprojekter, udvikler vi kunststrategier og faciliteter forskellige former for udbudsprocesser og konkurrencer.

IN SITU har i perioden  2016-19 fungeret som Bygningsstyrelsens faste kunstfaglige bygherrerådgiver på statsligt byggeri, og blev i 2019 en del af konsulentordningen ved Statens Kunstfond i forbindelse med integrering af kunst i statsligt byggeri.

IN SITU blev oprindeligt stiftet og drevet af kunsthistorikerne Jane Løvschall Dolmer og Trine Møller Madsen. I maj 2022 tiltrådte Trine Møller Madsen en stilling som projektchef i Ny Carlsbergfondet med ansvar for fondets portefølje af stedsspecifik kunst i det offentlige rum.

I dag drives IN SITU af Jane Løvschall Dolmer.