IN SITU har siden 2006 arbejdet med og rådgivet om stedsspecifikke kunstprojekter, integreret i bygninger og byrum. Vi er fra 2016 også tilknyttet Bygningsstyrelsen som fast kunstfaglig bygherrerådgiver.

Vores afsæt er at lade kunsten gå i dialog med miljøet, så der skabes levende og kommunikerende rum. Når kunsten forholder sig til de konkrete rammer – til rum, arkitektur og det liv, der leves omkring den – rummer den et potentiale, der rækker langt ud over evnen til at stimulere den æstetiske sans. Den kan både forankre og forandre og indgå som generator i mentale og sociale processer.

Vi har bl.a. specialiseret os i integrerede kunstprojekter i nybyggeri, hvor kunsten tænkes ind i byggeprocessen så tidligt som muligt. Her arbejder vi i tæt dialog med bygherren, arkitekter og brugere og faciliterer alle processer omkring den stedsspecifikke kunst – fra formulering af strategi over valg af kunstner til realisering af projekt.

Vores ydelser
• Kunstfaglig bygherrerådgivning
• Projektledelse under realisering af stedsspecifik og bygningsintegreret kunst
• Udarbejdelse af kunststrategier
• Facilitering af skitsekonkurrencer
• Kontrahering
• Fundraising
• Rådgivning om integreret kunst ifm. DGNB-certificering
• Håndtering af eksisterende samling – registrering, disponering, frasalg og nyerhvervelser
• Formidlingsopgaver, foredrag og fyraftensarrangementer

IN SITU arbejder ud fra et solidt kunstfagligt fundament og med et bredt internationalt netværk. Vi agerer frit og uafhængigt.