IN SITU har siden 2006 arbejdet med stedsspecifikke kunstprojekter i bygninger og byrum. Vores afsæt er at lade kunsten gå i dialog med miljøet, så der skabes levende og kommunikerende rum. Når kunsten forholder sig til de konkrete rammer – til rum, arkitektur og det liv, der leves omkring den – rummer den et potentiale, der rækker langt ud over evnen til at stimulere den æstetiske sans. Den kan både forankre og forandre og indgå som generator i mentale og sociale processer.

Vi har specialiseret os i integrerede kunstprojekter i nybyggeri, hvor kunsten tænkes ind i byggeprocessen på et tidligt stadie. Her arbejder vi i tæt dialog med bygherre, arkitekter og brugere og faciliterer alle processer omkring den stedsspecifikke kunst – fra formulering af strategi over valg af kunstner til realisering af projekt.

Vores ydelser

• Kunstfaglig bygherrerådgivning

• Projektledelse under realisering af stedsspecifik og bygningsintegreret kunst

• Udarbejdelse af kunststrategier

• Facilitering af skitsekonkurrencer

• Kontrahering

• Fundraising

• Rådgivning om integreret kunst ifm. DGNB-bæredygtighedscertificering

• Håndtering af eksisterende samling – registrering, disponering, frasalg og nyerhvervelser

• Formidlingsopgaver, foredrag og fyraftensarrangementer

Vi arbejder frit og uafhængigt ud fra et solidt kunstfagligt fundament og med et bredt internationalt netværk.

IN SITU har siden 2016 været tilknyttet Bygningsstyrelsen som kunstfaglig bygherrerådgiver.