• Aalborg Kommunes Kunstfond involverer sig i bygge- og byudviklingsprojekter i hele kommunen. Foto: CF Møller Architects

Aalborg Kommunes Kunstfond er initiativtager i udvikling af kunstprojekter i det offentlige rum, bl.a. i relation til bygge- og byudviklingsprojekter i hele kommunen. For at styrke sit fremtidige arbejde udvikler fonden sammen med IN SITU, og med støtte fra Statens Kunstfond, en strategi, som skal sikre kvalitet, dynamik og kontinuitet i fondens arbejde fremover.

Målsætningen er en fælles, ambitiøs vision samt engagement og ejerskab på tværs af kommunens mange aktører på området – for således at skabe et solidt fundament for den fremtidige implementering af strategien.

Parallelt med strategi-udviklingen udvikles et ambitiøst kunstprojekt i tilknytning til +PLUSBUS – en ny busrute i Aalborg, der skal forbinde byens rum på en 11 km lang strækning fra vest mod øst. +PLUSBUS får dermed status som pilotprojekt.