• Generationernes Hus, Aarhus Kommune

  • Generationernes Hus, Aarhus Kommune

  • Generationernes Hus, Aarhus Kommune

IN SITU skal være med til at tegne visionerne for kunsten i et nyt, visionært byudviklingsprojekt i Aarhus. Generationernes Hus skal danne ramme om ét stort naboskab mellem forskellige individer på havnearealet Aarhus Ø. Projektet er visionært og eksperimentelt og tager afsæt i ønsket om at udfordre de fysiske rammer og rutiner i forbindelse med omsorg og pleje af børn, ældre og handicappede under nye boformer og muligheder for samvær. Og det er målsætningen at lade kunst integrere i det unikke miljø både ude og inde som katalysator for stimulerende udveksling og fælleskab.
Når Generationernes Hus sendes i totalentrepriseudbud primo 2016, vil byggeprogrammet som noget ekstraordinært indeholde et krav om, at kunsten skal indgå som et integreret element i arkitekturen. De konkurrerende teams vil derfor blive bedt om at forholde sig til mulige placeringer for bygningsintegreret kunst og dens beskaffenhed (type/ medie). Senere i processen og i tæt samråd med bygherren og Aarhus Kommunes kunstudvalg udpeges en konkret kunstner, der siden udvikler et bygningsintegreret projekt i tæt samarbejde med arkitektteamet.

Generationernes Hus vil, når området forventeligt står færdigt i 2019, bl.a. rumme 200 ældre- og plejeboliger og dagtilbud med plads til cirka 150 børn.