• AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

  • AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

  • AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

  • AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

  • AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

  • AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet flytter i 2021 ind i 25.000 kvm nye forsknings- og studiefaciliteter, opført i tæt relation til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Det er Bygningsstyrelsen (BYGST), der er bygherre, og derfor er der i henhold til Kunstcirkulæret afsat midler til kunst. Visionerne for kunstprojektet lægger sig i forlængelse af den kunststrategi, som IN SITU udviklede sammen med AAU i 2015. Det er ønsket, at kunsten skal:
• Bidrage til AAU SUNDs identitet som en visionær og synlig forsknings- og uddannelsesinstitution – nationalt såvel som internationalt.
• Understøtte og udfordre miljøet socialt, fagligt og fysisk – til glæde og gavn for studerende, ansatte og besøgende
• Relatere sig til, nuancere eller udfordre fakultetets vidensproduktion og/eller supplere med en helhedsorienteret forståelse af verden, gerne gennem en dialogisk tilblivelsesproces.
• Tilføje en markant, fysisk og visuel dimension til fakultetets arkitektur, rum og identitet

IN SITU er som BYGSTs faste kunstfaglige bygherrerådgiver konsulent på opgaven.

NYHEDER
Juni 2017:
Spektakulært kunstprojekt af AVPD integreres i AAU SUND