• Augstiana Hovedbygning. Foto:Sønderborg Kommune

Augustiana er en historiske perle i det sønderjyske – en række smukke palæer i et naturskønt parkområde tæt på Augustenborg Slot. I 2018 er stedet overtaget af Sønderborg Kommune med det formål at udvikle stedet til et skarpt profileret kunstcenter af international klasse. IN SITU skal i samarbejde med kommunen udvikle en strategi og udviklingsplan, som skal sætte retningen for det kommende Augustianas profil, indhold og drift og danne afsæt for det arbejde, der igangsættes, når den nye organisation forventeligt starter op i 2019. Undervejs afvikles både studietur og workshops, der skal forankre vision og proces politisk samt i lokalmiljøet.