Dragor-kommune

IN SITU registrerer og vurderer Dragør Kommunes kunstsamling til administrativt brug. Samlingen er skabt henover flere årtier og består af ca. 1000 værker af forskellig karakter, herunder både ældre og nyere kunst.