• EYs nye domicil på Flintholm. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

EYs nye domicil, tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, ligger ved Flintholm Station. Når det står færdigt ved årsskiftet 2019/20, vil det rumme unikke kunstoplevelser af høj kvalitet til glæde og inspiration for EYs ansatte og kunder. IN SITU bistår EY med udviklingen af et koncept for kunsten. Projektet vil bestå af flere nedslag i huset. Dels en række nye, stedsspecifikke værker, som vil overraske i både tilgang og genre; dels udvalgte værker fra EYs eksisterende kunstsamling, som med IN SITU som rådgiver blev omdisponeret og udviklet i 2011-12.