• Den internationalt anerkendte Katharina Grosses vægmaleri til KPMGs foyer

    Den internationalt anerkendte Katharina Grosses vægmaleri til KPMGs foyer

Hvis din virksomhed var et kunstværk, var den så et Cobra-maleri, en samfundskritisk performance eller en installation med spejle, lys og lyd?
I dag kan kunst fungere som meget andet end et dekorerende statussymbol i reception eller bestyrelseslokale. Den kan bruges aktivt som et ledelsesredskab i optimeringen af arbejdsmiljø, identitet og branding.
Flere og flere virksomheder lever af at sælge ideer og er derfor afhængige af konstant at generere ny viden. Med sine alternative vinkler på omverdenen kan billedkunsten netop stimulere den innovative tanke. Og ved en bevidst kobling og brug kan kunsten indgå som en del af den fortælling, der styrker virksomhedens identitet og skærper profil og brand.
Med afsæt i egne erfaringer som kunstrådgiver i danske virksomheder, giver partner i IN SITU, Trine Møller Madsen, en række overraskende, stimulerende og provokerende eksempler fra ind- og udland, der illustrerer, hvordan du som leder kan bruge kunsten som ledelses- og brandingværktøj.

Varighed: 60 minutter
Pris: 7500 DKK (ex moms)