• Forsvarsministeriet flytter ind i Hafnia-bygningen

Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen samlokaliseres i den gamle Hafnia-bygning ved Holmens Kanal i indre København. Afledt af IN SITUs tilknytning til Bygningsstyrelsen som kunstfaglig rådgiver har vi fået til opgave at hjælpe med at integrere kunst i den historiske bygning, som naturligt kalder på et anderledes tænkt og udført projekt. Undervejs i processen sparrer IN SITU bl.a. med Statens Kunstfond.