• Vilhelm Lundstrøms mosaikker i Frederiksberg Svømmehal (1933-38). Foto: Jon Nordstrøm

Kultur og Fritidsforvaltningen i Frederiksberg Kommune har tilknyttet IN SITU som rådgiver i udviklingen af en kunststrategi for kunst i det offentlige rum. Strategien skal formulere kommunens visioner på området og udstikke konkrete retningslinjer for arbejdet med kunsten og dermed sikre nytænkning, dynamik, kvalitet og kontinuitet i kommunens initiativer fremover.

Strategien lægger sig i forlængelse af kommunens Kultur- og fritidspolitik og Arkitekturpolitik.