• Det kommende sundheds- og beskæftigelseshus, Buddinge Byport. Illustration: AART Arkitekter

Gladsaxe Kommune opfører et nyt sundheds- og beskæftigelseshus, Buddinge Byport, som skal tages i brug i 2025. Som en del af en ny strategi for kunst i Gladsaxe Kommune, afsættes der i forbindelse med kommunens større bygge- og anlægsprojekter 1% af anlægssummen til kunst. Buddinge Byport består af selve Sundheds – og beskæftigelseshuset og et nyt attraktivt og rekreativt byrum for alle borgere i kommunen. Der skal realiseres to kunstprojekter: Et større projekt i uderummet og et mindre projekt indenfor i bygningen. IN SITU er tilknyttet Gladsaxe Kommune som kunstfaglig rådgiver.