• Søborg Skole, som den vil komme til at tage sig ud efter renovering og tilbygning. Illustration: JJW

Gladsaxe kommune moderniserer og ombygger Søborg Skole frem mod 2025. Som en del af en ny samlet strategi for kunst i Gladsaxe Kommune, afsættes 1% af anlægssummen til kunst. IN SITU er tilknyttet projektet som kunstfaglig rådgiver. Der skal realiseres et elev-involverende kunstprojekt som skal forenes med bygningsintegreret kunst i den nye skole, som bl.a. skal åbne sig mere mod det omgivende lokalområde og afspejle kommunens prioritering af bæredygtighed.