• Sti i landskabet omkring Gråsten

I samarbejde med foreningen Gråsten Forum og Sønderborg Kommune udvikler IN SITU projektet Kunststi i kulturlandskabet, der skal formidle områdets rige kulturhistorie og skabe nye mødesteder. Gennem kunstneriske, arkitektoniske og designmæssige greb i landskabet forbindes en række geografiske nedslag i en stiforbindelse, hvor mennesker og kulturarv aktiveres.