• Hærens Officerskole, Frederiksberg. Foto: privat

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse realiserer på initiativ fra Hærens Officersskole et stedsspecifikt værk, som skal integreres i undervisningsmiljøet i de historiske rammer på Frederiksberg Slot. Værket skal markere officerskorpset i Hærens indsats siden Murens Fald, hvor korpset er gået forrest i en række indsatser. Værket skal fungere som en nutidig markør, der skaber identitet og fælles fortælling for skolens daglige brugere samt de gæster, der løbende besøger slottet. Kunstner udpeges til opgaven i sommeren 2020.