• Indfaldsvejen til Herning. Foto: Geopartner Landinspektørgården.

IN SITU er tilknyttet som kunstfaglig sparringspartner i Herning Kommunes proces frem mod formulering af en strategi på kunstområdet. Strategien skal tegne visionerne samt udstikke retningslinjer for kommunens tiltag i det offentlige rum. Ikke mindst i forbindelse med en række større byudviklingsprojekter, der pt. er undervejs.