Høje Taastrup Kommune har med hjælp fra IN SITU trimmet og reaktiveret deres eksisterende kunstsamling. IN SITU har gennemgået, registreret og vurderet samlingen med henblik på frasalg af en række værker ved en offentlig auktion for kommunens borgere, afholdt i 2014. Overskuddet fra auktionen reinvesteres i et nyt kunstprojekt i byrummet.