• Kunstner Anne Mette Ruges skitse til Psykiatrien i Aabenraa

    Kunstner Anne Mette Ruges skitse til Psykiatrien i Aabenraa

Kunst har et unikt potentiale i hospitalssammenhæng. Studier har vist, at den dels kan bringe noget humant og betydningsskabende ind i de kliniske rammer. Dels fungere som markør og orienteringspunkt i ofte uoverskuelige omgivelser. Kunst skaber fortælling, identifikation og positivt stemte omgivelser – med afgørende betydning for både den helende proces og for patienter, personale og pårørendes
trivsel.
Foredragets formål er at skabe øget bevidsthed om og forståelse for, hvorfor kunst bør integreres i ny hospitalsarkitektur – og hvordan dette ideelt set kan foregå. Baggrunden er IN SITUs erfaringer med at udarbejde kunststrategi og facilitere proces på hhv. DNV-Gødstrup og Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien.

Varighed: 60 minutter
Pris: 7500 DKK (ex moms)