Kunst-på-stedet_forside

KUNST PÅ STEDET - 27 udsmykninger i dansk arkitektur af Jane Løvschall Dolmer og Trine Møller Madsen

Inspirationsguide til mødet mellem kunst, rum og arkitektur.

De seneste år er der sket en radikal udvikling af danske kunstudsmykninger, og begrebet dækker i dag over langt mere end forskønnelsen af rum. Mange nutidige udsmykninger er skabt i samspil med omgivelserne - ikke bare de fysiske rammer, men også det kulturelle, faglige og sociale miljø. Her kan kunsten inspirere, motivere og vække debat. Den kan give stof til fælles fortællinger, skabe ny identitet og tilmed ændre vores vaner og måder at være sammen på.

Bogen KUNST PÅ STEDET er et inspirationsværktøj, der i ord og billeder præsenterer et udvalg på i alt 27 forbilledlige stedsspecifikke udsmykninger, skabt af danske kunstnere dér, hvor mennesker færdes til hverdag - fra universitetsmiljøet over arbejdspladsen til hospitalet, biblioteket og boligkarreen.

Bestil den på Arkitektens Forlags hjemmeside.

OMTALE:
Weekendavisen, 7. december 2012 - “Jane Dolmer og Trine Møller Madsen dannede kunstrådgivningsfirmaet IN SITU i 2008. Det har givet dem rige erfaringer, når det gælder kunst, der går i dialog med arkitektur. De har nu udsendt bogen Kunst på stedet, som viser nogle meget vellykkede eksempler på andre former for permanente, kunstneriske tiltag end den rene udsmykning – tiltag, som rækker ud over dekorationen og appellerer til andet end den æstetiske sans, for eksempel ved at give bygninger identitet. Bogen er et must for alle, der arbejder med kunst i det offentlige rum – især for bygherrer og arkitekter, som bør anskaffe den hurtigst muligt. Bogen er også praktisk derved, at den giver et kig ind i nogle mere eller mindre lukkede institutioner, som ligger geografisk spredt rundt i landet.” (af Lisbeth Bonde)