• Havnen i Lemvig med Jeppe Heins Modified Social Benches for Lemvig. Foto: Jeppe Hein Studio

Lemvig Kommunale Billedkunstråd og Lemvig Kommunes Familie- og Kulturudvalg har taget initiativ til udviklingen af en kunststrategi for Lemvig Kommune, som kan være overordnet rettesnor i forhold til kunsten i det offentlige rum i hele kommunen. Statens Kunstfond har støttet projektet, og IN SITU er udpeget som rådgiver, der skal hjælpe Lemvig Kommune i mål med formuleringen af strategien. Strategien vil bl.a. have fokus på krydsfeltet mellem natur, kultur og kunst, og bidrage til at tydeliggøre egnens særkender samt skabe sammenhængskraft blandt kommunens borgere.