• Figures in Landscapes af Ragnar Kjartansson. Foto: Signe Aagard Häggqvist

  • Alicja Kwades installation af kugler ude og inde følger brugere og besøgende gennem området. Foto: privat.

  • Alicja Kwades installation af kugler ude og inde følger brugere og besøgende gennem området. Foto: privat.

  • Alicja Kwades installation af kugler ude og inde følger brugere og besøgende gennem området. Foto: privat.

  • Alicja Kwades installation af kugler ude og inde følger brugere og besøgende gennem området. Foto: privat.

  • Alicja Kwades installation af kugler ude og inde følger brugere og besøgende gennem området. Foto: privat.

  • Alicja Kwades installation af kugler ude og inde følger brugere og besøgende gennem området. Foto: privat.

Det nyopførte Mærsk Tårnet ligger ved siden af Panum Instituttet på Nørrebro i København og huser sammen med Panum Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Den nye bygning er med sin højde på 75 meter et nyt markant vartegn for både København og Københavns Universitet. 

Mærsk Tårnet har fået sin egen kunststrategi, udviklet af Jakob Fenger fra SUPERFLEX, og IN SITU er som BYGSTs rådgiver koblet på implementeringsfasen. Strategien tager udgangspunkt i transformation – og i den forandring eller udvikling, der sker i videnskaben, men også med de mennesker, der bevæger sig ind og ud af bygningen til daglig. Tanken er, at fremtidige værker hver især eller samlet er med til at understøtte fortællingen om en forandring. En forandring, der fx kan fortælles i et fysisk forløb eller i en forandring over tid. 

I forlængelse af kunststrategien iværksættes to skitsekonkurrencer med deltagelse af internationale kunstnere. Konkurrencerne afvikles henover sommeren 2017.

NYHEDER:
Juni 2019: Podcast om Ragnar Kjartanssons værk I Mærsk Tårnet. Skabt som del af Bikubenfondens visionsalon om kunst i det offentlige rum.