• Signe Guttormsen, Opbrud, lysekrone i atrium, 2016. Foto: Jan Søndergaard

  • Signe Guttormsen, Opbrud, gulv i atrium, 2016. Foto: Jan Søndergaard

  • Signe Guttormsen, lysekrone og gulv i atrium, gårdmiljø – belægning og lysskulpturer, 2016.
    Foto: Jan Søndergaard

  • Signe Guttormsen, gulvbelægning, interiør og eksteriør, skitse, 2014

  • MT Højgaard, nyt domicil i Søborg

I sommeren 2016 flytter MT Højgaard i nyt domicil i Søborg. Kontorhuset er DGNB-certificeret i kategorien sølv. Certificeringen opnås, hvis bygherre opfylder en række krav, som opgraderer byggeriet i forhold til bæredygtighed, indeklima og miljø. Et af parametrene er integreret kunst, og IN SITU Kunstrådgivning er derfor tilknyttet som rådgiver, der skal kvalitetssikre projektet, udpege kunstner og facilitere processen frem mod realisering.

NYHEDER
December 2015:
Signe Guttormsens gulv hos MT Højgaard tager form

December 2016:
Omfangsrigt, bygningsintegreret kunstprojekt er færdigt