• Illustration fra A Kassens vinderskitse, 2018

  • Illustration fra A Kassens vinderskitse, 2018

  • Illustration fra A Kassens vinderskitse, 2018

  • Illustration fra A Kassens vinderskitse, 2018

  • Politiskolen i Vejle (UCV). Visualisering: Erik Arkitekter

Bygningsstyrelsen opfører en ny politiskole i Vestdanmark for Rigspolitiet (UCV). IN SITU bistår som kunstfaglig rådgiver BYGST i gennemførelsen af to kunstopgaver – et bygningsintegreret kunstværk, som vil udgøre husets kunstneriske hovedgreb, samt et brugerinddragende værk.

Som uddannelsesinstitution for landets politistyrke har Politiskolen ansvar for at uddanne og danne politibetjente og forberede dem på arbejdet som politibetjent. Skolen og de fysiske rammer skal skabe forudsætningerne for at skolen kan løse denne opgave optimalt.
Der lægges vægt på, at miljøet udtrykker en helhed og robusthed samtidig med at rammerne skal kunne imødekomme den dynamik og omskiftelighed, der kendetegner politiets opgaver og hverdag. Det er denne sammensatte og dualistiske ramme, kunsten skal spille ind i. Kunstnergruppen, A Kassen, vinder i 2018 skitsekonkurrencen om et integreret projekt med i alt fire nedslag i huset, mens Maria Meinild skal producere et videoværk, der installeres i Politiskolens reception. UCV tages efter planen i brug ultimo 2020.