• Politi og told i Padborg – visualisering af foyer efter renovering

I forbindelse med ændringer af kontrollen ved den dansk-tyske grænse og samarbejdet med de tyske myndig-
heder moderniserer BYGST et bygningskompleks, som huser Politi og Toldmyndigheder i Padborg. Med midler, aktiveret af Kunstcirkulæret, realiseres et kunstprojekt, som skal understøtte identiteten på tværs i huset. Projektet skal tage afsæt i de konkrete fysiske rammer samt have relevans for brugerne og deres hverdag som aktører i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Projektet integreres i husets ”hjerterum” – foyer og kantine – hvor alle brugere vil mødes i fremtiden. Det moderniserede bygningskompleks, inkl. kunstprojektet, står færdigt ultimo 2021.