• RUC campus

  • RUC campusplan

Bygningsstyrelsen udvikler ny helhedsplan for Roskilde Universitet (RUC), og har i den forbindelse også afsat midler til kunst, som integreres på campus. Ønsket er at basere kunstprojekterne på kollaborative, socialt involverende praksisser, der ræsonnerer med RUCs identitet med nøgleord som tværfaglighed, åbenhed, inddragelse, demokrati, den frie tanke og tolerance. IN SITU er kunstfaglig bygherrerådgiver på opgaven og skal facilitere processen, der vil udvikle sig trinvist henover en årrække.