• Den nye MMMI-bygning på SDU Campus. Visualisering: Cubo Arkitekter

  • Strøget fra letbane ned mod den nye MMMI-bygning. Visualisering: Cubo Arkitekter

  • MMMI – DreamLab for robotteknologi. Visualisering: Cubo Arkitekter

  • Plantegning over campus og strøget (øverst), hvor kunsten skal integreres

På Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) under Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet forskes der i robotteknologi og AI. Det internationalt anerkendte institut har vokseværk, og derfor opføres nu en ny bygning med Bygningsstyrelsen som bygherre.

IN SITU er kunstfaglig rådgiver i processen og skal sammen med BYGST og et tværfagligt kunstudvalg, implementere kunst på et udendørs campusstrøg, som forbinder MMMI med fakultetets øvrige bygninger samt Letbane-stationen på det sydlige campus. Det stedsspecifikke kunstprojekt skal bidrage til oplevelsen af identitet, tilhørsforhold og sammenhæng på MMMI samt tilbyde åbent og sanseligt rum som supplement til de aktiviteter og processer, der foregår på instituttet og det øvrige fakultet. Som i byggesagen overordnet er der bl.a. fokus på bæredygtighed og FNs Verdensmål. Kunstopgaven er i udbud i efteråret 2020. Byggesagen afsluttes i 2023, hvor kunstværket også vil være realiseret.

Den nye MMMI-bygning er tegnet af CUBO Arkitekter, mens Kristine Jensens Tegnestue står bag landskabsplanen. Byggeriet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.