• All The Way To Paris, 2008 (collage i trapperum). Foto: Tobias Toyberg

  • All The Way to Paris, 2008 (collage i trapperum). Foto: Tobias Toyberg

  • Andreas Schulenburg, 2008 (vægobjekter i kontormiljø). Foto: Mikkel Khan

  • Anette Harboe-Flensburg, 2008 (bestyrelsesmødelokale). Foto: Laura Stamer

  • Ebbe Stub Wittrup, 2007 (mødelokale). Foto: Laura Stamer

  • Rasmus Bjørn, 2008. Foto: Laura Stamer

Vægcollager fortæller historien om den kreative proces, mens en kolibri svirrer livagtigt i receptionen. Et par af de oplevelser, medarbejdere og kunder møder i IT-virksomhedens 14.000 kvm store domicil, hvor mere end 130 kunstværker og tre stedsspecifikke projekter, skabt specielt til SimCorp, er med til at tegne SimCorps visuelle identitet og skabe stimulerende rammer om arbejdslivet.

“Da vi flyttede i nyt domicil, ønskede vi at starte helt forfra med kunsten. Ved at vælge IN SITU kunne vi koncentrere os om det, vi er bedst til, og trygt overlade det til konsulenterne at navigere på kunstmarkedet og hjælpe os med at finde det rigtige.Ved at satse på den unge samtidskunst frem for mere tilbageskuende værker, er det lykkedes os at opbygge en markant og ret omfangsrig samling og samtidig sende de rigtige signaler om vores virksomhed."
Peter Theill, direktør SimCorp A/S.

“Udsmykningen af SimCorps domicil har udover intern opmærksomhed også haft positiv effekt på omtalen af os i medierne. Vi har optrådt i helt nye sammenhænge – bl.a. for det nytænkende i at prioritere den stedsspecifikke kunst, der er tænkt ind i SimCorps rammer, vores værdier og mindset. Kunsten har på den måde skabt en ny og overraskende vinkel på vores branding.”
Rikke Dalager, Kommunikationschef, SimCorp A/S.