• Leonard Forslund, lysvæg, integreret i indgangsparti, skitse, 2015

  • Leonard Forslund, skitse til lysobjekter i Sengebygning

  • Leonard Forslund, skitse til lysobjekter

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg skal frem mod 2020 udvides og renoveres som et skridt i retning af mere moderne og fremtidssikrede behandlings- og indlæggelsesforhold. IN SITU Kunstrådgivning er tilknyttet som rådgiver og har i samarbejde med et tværfagligt udvalg udviklet en kunststrategi, som kan fungere som styreredskab fremadrettet og sikre kvaliteten af integreret kunst på stedet. I 2015 iværksættes implementering af strategien, der vil udmønte sig i en række nye kunstprojekter, realiseret i takt med byggeriets udvikling.

NYHEDER
24. september 2015: Leonard Forslund vinder konkurrence om masterplan for integreret kunst.