• TAULOV DRY PORT – storskala facadeinstallation på kommende lager- og logistikbygning

I forbindelse med udviklingen af transport- og logistikcenteret, Taulov Dry Port, i Taulov udenfor Fredericia, har bygherren, ADP A/S, besluttet at afsætte midler til en kunstnerisk bearbejdning af en 600 meter lang facade på centerets kommende lagerbygning. Visionen er, at et højt kunstnerisk niveau og det nytænkende og overraskende greb langs indfaldsvejen mod Fredericia vil gøre den bearbejdede facade til et nyt vartegn, der markerer et trafikalt knudepunkt i Danmark og Nordeuropa og engagerer de forbipasserende. IN SITU har som rådgiver på projektet indgået samarbejde med kurator Jesper N. Jørgensen.