• Varmestuens facade er kunstnerisk bearbejdet af FOS. Her kunstnerens skitse.


I Bethaniagade i Herning etableres et nyt herberg med varmestue til byens udsatte borgere. Integreret kunst skal tilføre noget ”håndholdt” og hjemligt til det institutionelle og bidrage til, at varmestuen bliver et rart sted af være. Kunstprojektet initieres allerede i programmeringsfasen, hvilket åbner for, at den kunstneriske dimension kan integreres i byggesagen, f.eks. gulve, inventar, farvesætning, belysning eller andet materialevalg. IN SITU faciliterer processen og skal sammen med styregruppen udvikle projektet i samarbejde med byggesagens parter. Herberg og varmestue åbner dørene for brugerne medio 2022. Kunstprojektet er støttet af Statens Kunstfond.