Spektakulært kunstprojekt af AVPD integreres i AAU SUND

Udgivet 5. Jul. 2017 i Nyheder

Når Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet (AAU SUND) flytter i nye bygninger i 2021 vil huset rumme et bygningsintegreret kunstprojekt, skabt af den danske kunstnerduo AVPD. Hovedgrebet i helhedsvisionen, Possible Impossible, er en 10 tons tung betonkugle, der ved hjælp af et wiresystem vil bevæge sig langsomt rundt i et af byggeriets to åbne atrier.

AVPD’s kunstprojekt er udvalgt blandt tre indkomne forslag i en skitsekonkurrence, udskrevet i starten af 2017.
Kunstprojektet har to værker, Mass og Opacity, der installeres i hver sit atrium i AAU SUNDS nye bygninger. Mass er et kugleformet betonlegeme på tre meter i diameter og en vægt på 10 tons. Kuglen ophænges i et wiresystem, forbundet med motorspil, der kan sætte den tunge kugle i bevægelse i rummet. Opacity er en cirkulær skive, betrukket med semi-transparent stof. Pga. skivens lethed kan den dreje om sin egen akse alene ved hjælp af rummets luftstrømme og står derved i kontrast til tyngden i Mass.

Herudover har AVPD udviklet en række værker til installation i og udenfor bygningen, som også repræsenterer ‘forstyrrelser’, der udfordrer vores oplevelse af omgivelserne og kroppen og dens bevægelse i tid og rum.
Gitte Ørskou, direktør på KUNSTEN Museum for Moderne Kunst, og fagdommer i udvalget siger om AVPDs forslag:

”Forslaget er overbevisende og originalt. Det enkle greb med den tredimensionale og den todimensionale kugle skaber et forløb i de store åbne rum, som ikke kan aflæses entydigt og derfor pirrer både sanser og intellekt. Helhedsvisionen er skarp og gennemtænkt og i dybt samspil med arkitekturen og dens brugere, og jeg er overbevist om, at det bevægelige element vil overraske og skabe forundring.”

Fagdommerens begejstring deles af Institutleder, Kim Dremstrup: ”Med valget af AVPD får vi i AAU SUND et levende og samtidig monumentalt kunstprojekt, der matcher bygningernes storhed, og som samtidigt formår at vække undren. AVPD har godt blik for videnskabens og undervisningens verden, og projektet fanger på fornem vis ånden i bygningen og hos brugerne. Jeg ville glæde mig til at se værkerne dagligt”.

Projektet skal nu videreudvikles og projekteres i tæt samarbejde mellem kunstnerne og rådgivergruppen Indigo for at integrere det i byggeprojektet. Det er Bygningsstyrelsen, der ejer de nye bygninger på statens vegne, og som bygherre på byggeriet har udskrevet skitsekonkurrencen.

I skitsekonkurrencen deltog også kunstnerteamet Eske Rex og Jonathan Houser samt Henrik Menné. Alle tre hold leverede overbevisende forslag af høj kvalitet. AVPDs helhedsvision stod dog frem som det stærkeste for et enstemmigt bedømmelsesudvalg.

Læs mere om kunstopgaven, baggrund og rammer for konkurrencen samt vurderingen af de tre forslag i Dommerbetænkningen (BYGST, juni 2017)

Herunder illustrationer fra AVPDs skitse, 2017.

AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017

AVPD, Possible Impossible, illustrationer fra skitse, 2017